Powrót

Organizacja roku akademickiego

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

STUDIA STACJONARNE

I semestr /zimowy/

 1. Semestr zimowy trwa od 1 października 2016 roku do 10 lutego 2017 roku.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 3 października 2015 r. i trwają do 27 stycznia 2017 r.
 3. Dni Rektorskie – 31 października 2016 r.,
 4. Wakacje zimowe - od 24 grudnia 2016 r. do 6 stycznia 2017 r.
 5. Zimowa sesja egzaminacyjna - od 30 stycznia do 10 lutego 2017r.
 6. Sesja poprawkowa - od 13 lutego do 24 lutego 2016r.

II semestr /letni/

 1. Semestr letni trwa od 13 lutego do 30 września 2017r.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 13 lutego 2017r. i trwają do 2 czerwca 2017r.
 3. Wakacje wiosenne - od 13 kwietnia do 18 kwietnia 2017r.
 4. Dni Rektorskie – 2 maja 2017r.,
 5. Letnia sesja egzaminacyjna - od 5 czerwca do 23 czerwca 2017r.
 6. Sesja poprawkowa - od 11 do 30 września 2017r.

Od 26 czerwca do 8 września 2017r. trwa przerwa letnia przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki

ZJAZDY DLA STUDIÓW ZAOCZNYCH 
 1. 17/18 II
 2. 3/4 III
 3. 17/18 III
 4. 31 III/1 IV
 5. 21/22 IV 
 6. 5/6 V 
 7. 19/20 V
 8. 2/3 VI
 9. 16/17 VI (E) 
10. 23/24 VI (E) 
P. 11-29 XI